Danh mục bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (III)

Thứ ba - 12/10/2021 20:21
NDX.net, cập nhật 18-12-2021 - Thời gian gần đây, VHNA cấu trúc lại giao diện nên các bài đăng của nhiều tác giả bị xáo trộn đường link. Quý vị có thể vào đây để xem các bài viết của Nguyễn Duy Xuân: http://www.vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_googlesearchcse&n=30&cx=011605002059351362314%3Amubld4y1iri&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=Nguy%E1%BB%85n+Duy+Xu%C3%A2n&sa=T%C3%ACm&hl=vi&cr=countryVN

>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (IV)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (III)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (II)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (I)


Tiếp theo:

98. 22-6-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/11950-duong-di-hay-toi


2018:

99. 28-3-2018: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/12321-van-hoa-ma-nhu-the-nay-u

100. 11-5-2018: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12393-that-lac-niem-tin
101. 15-5-2018: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12404-bi-thu-huyen-duoc-bo-nhiem-pho-giao-su-va-giao-su-khong-dat-chuan-hieu-truong
102. 11-7-2018: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/12521-chiec-dong-ho-39-ti-su-xa-xi-cua-quan-tham-va-noi-cuc-cua-nguoi-lao-dong
103. 15/10/2018: http://vanhoanghean.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/co-hay-khong-mot-tang-lop-quy-toc-viet
104. 16/10/2018: http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/chinh-khach-va-mang-xa-hoi

2019:

105. 17-2-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12909-cuoc-chien-bien-gioi-1979-lich-su-phai-duoc-nhin-nhan-voi-su-that-day-du

106. 13-3-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12940-tuong-lai-nao-cho-nuoc-mam-viet
107. 3-4-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12976-bo-nhiem-dung-qui-trinh-hay-lai-la-nang-do-khong-trong-sang
108. 12-4-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/12988-them-nghe-tieng-chuong-chua-mot-thuo
109. 19-4-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13007-khong-cong-bo-danh-tinh-nguoi-chay-diem-la-bao-che-toi-pham
110. 2-5-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13034-het-nung-yeu-den-dua-qua-muc-tieng-viet-dang-bi-sam-so
111. 2-6-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13129-gian-lan-thi-cu-bo-truong-nhan-trach-nhiem-ma-long-dan-chua-an
112. 9-6-2019:
http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13132-ai-dang-buc-tu-mot-dong-song
113. 17-6-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13155-khi-can-bo-thanh-tra-choi-chu
114. 21-6-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13164-bao-chi-lam-duoc-khong
115. 1-7-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13185-chuyen-quan-tri
116. 3-7-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13194-lai-chuyen-loa-phuong
117. 15-7-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13214-dat-nuoc-lam-nu-hoang-van-hoa-cang-xuong-cap
118. 25-8-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/13297-long-dan-van-nuoc
119. 5-9-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13333-dan-mong-moi-lau-roi-bo-truong-con-hua-den-bao-gio
120. 18-9-2019:
Trường Vinh một thuở: http://vanhoanghean.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/13375-truong-vinh-mot-thuo
121. 3-10-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13412-2019-10-03-01-30-05
122. 15-10-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/13429-vu-truong-phong-tinh-uy-dak-lak-ai-la-nguoi-dang-len-an-nhat
123. 25-10-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/13450-bo-may-cong-quyen-trong-sach-vung-manh
124. 26-11-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13527-bo-nhiem-can-bo-can-7-bang-cap-nhung-van-thieu-mot-thu
125. 6-12-2019: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13552-van-hoa-mc-tham-hoa-vi-va-mieng

2020:

126. 13-1-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13630-chuyen-cuu-bi-thu-tinh-xin-5-ty-goc-khuat-trong-moi-quan-he-quan-chuc-dai-gia

127. 23-1-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13649-dai-bieu-noi-thang-lam-that-nen-bo-nhung-danh-hieu-khong-thuc-chat
128. 1-2-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13680-cuoc-chien-chong-virus-corona-rang-qua-con-hoan-nan
129. 6-2-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13695-doanh-nhan-hay-con-buon
130. 17-2-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13712-chuyen-dai-khen-thuong-2
131. 20-2-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/110-van-hoa-va-doi-song-2/13723-ong-troi-sao-choi-ac
132. 26-2-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/111-goc-nhin-van-hoa-2/13746-dung-day-song-de-cau-view-khien-dan-tinh-binh-loan
133. 8-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13774-muon-chong-dich-covid-19-truoc-het-phai-chong-duoc-virus-vo-y-thuc-trong-moi-con-nguoi
134. 11-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13783-khong-the-cho-qua-vu-chu-tich-hdqt-cty-dien-gio-huong-tan-danh-trao-nhan-vien-di-cach-ly-thay-minh
135. 16-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13799-virus-gian-doi-va-phan-ung-cua-du-luan
136. 16-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13797-bao-ton-van-hoa-viet-chuyen-ten-dat-ten-lang
137. 20-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13814-niem-tin-cua-thu-tuong-quyet-tam-cua-toan-dan
138. 22-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/13818-thong-diep-tu-trai-tim-giua-mua-dich
139. 23-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13820-hoa-dep-khong-de-noi-thung-rac
140. 24-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13822-dung-phu-tinh-dat-nuoc-nghia-dong-bao
141. 25-3-2020: Hoàng Anh: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13827-cach-ly-co-gi-dau-ma-phai-xoan
142. 30-3-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13832-lai-chuyen-ban-hanh-van-ban-tho-ra-thut-vao
143. 1-4-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/13836-toan-dan-thuc-hien-yeu-cau-cua-chinh-phu-cach-ly-toan-xa-hoi-nha-nao-o-yen-nha-day
144. 10-4-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13866-qua-bi-mo-rau-cua-long-thom-thao-va-nhung-cuoc-nhau-giua-mua-cach-ly-xa-hoi
145. 14-4-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/13877-pho-chu-tich-hdnd-huyen-coi-thuong-phep-nuoc-hanh-xu-vo-van-hoa
146. 16-4-2020: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/13892-chung-toi-doi-va-hinh-anh-nhoi-long-ve-thay-giao-nguoi-anh-cam-bang-xin-giup-tien-mua-thuc-an

(Còn nữa)

Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Ngày TBLS
27/7: NGÀY ĐẤT NƯỚC TRI ÂN
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập192
  • Hôm nay17,887
  • Tháng hiện tại1,020,831
  • Tổng lượt truy cập57,847,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây