87 bài Thơ - Văn Nguyễn Duy Xuân đăng trên báo Dân trí (4)

Thứ năm - 23/09/2021 20:21
>> Danh mục bài đăng trên Dân trí (1)
>> Danh mục bài đăng trên Dân trí (2)
>> Danh mục bài đăng Dân trí (3)
*** Tổng hợp danh mục bài đăng báo


2013:

1. 19-1-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/blog/nhung-dua-tre-o-hang-dong-1358933266.htm
2. 20-3-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-thang-suy-thoai-1364194743.htm
3. 23-3-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/blog/cac-anh-song-mai-trong-long-nhan-dan-1364391657.htm
4. 25-5-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/nick-vujicic-mot-con-nguoi-1369898442.htm
5. 3-6-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/thi-vuon-1370688010.htm
6. 7-6-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/kho-nhu-con-tre-1371042856.htm
7. 16-6-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/cuoi-cung-chao-thua-1371805097.htm
8. 22-6-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/buon-vi-cong-van-dam-ma-1372283086.htm
9. 2-7-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/than-phat-nao-phu-ho-1373211085.htm
10. 7-7-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/suong-oi-la-suong-1373607831.htm
11. 11-7-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/gio-cao-danh-khe-1373976806.htm
 12. 15-8-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/phan-thuong-dan-1377001972.htm
13. 7-9-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/den-cu-no-chay-vong-quanh-1378991810.htm
14. 7-9-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/cuoc-chia-li-mau-xam-1378991020.htm. Bút danh Phương Thảo.
15. 13-9-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/con-moi-co-chua-an-1379517129.htm
16. 18-9-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/sao-nguoi-da-voi-ra-di-1436704709.htm
17. 18-9-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/chay-ca-long-dan-chay-niem-tin-1379963559.htm
18. 3-10-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tham-nhung-ghe-dot-bien-gene-1381267897.htm
19. 6-10-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/tram-nam-rang-ro-mot-con-nguoi-1381509289.htm
20. 15-10-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/nguoi-am-ap-trong-long-dat-me-1382290536.htm
21. 22-10-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/day-su-nhu-the-thigay-1382904267.htm
22. 29-10-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-nghe-hot-1383509183.htm
23. 19-11-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/thuong-que-huong-lu-bac-mau-1385323064.htm
24. 25-11-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/bo-tay-cham-com-1385835117.htm
25. 20-12-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/so-zach-1388006628.htm
26. 21-12-2013: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/con-do-giac-mo-vang-sea-games-1388086258.htm
27. 23-12-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/dai-cuc-van-phai-la-muon-nam-1388260744.htm
28. 30-12-2013: https://dantri.com.vn/dien-dan/im-lang-la-vang-1388865174.htm

2014:


29. 3-1-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/phiem-dam-dau-nam-ve-phao-cuu-sinh-1389217288.htm
30. 10-1-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/mui-tien-1389814446.htm
31. 20-1-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/tien-tet-1390690630.htm
32. 31-1-2014: Tản văn: https://dantri.com.vn/dien-dan/mua-xuan-da-den-roi-do-1391639200.htm
33. 20-2-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/giam-100-ngan-bien-che-day-lai-vao-day-thoi-1393370291.htm
34. 25-2-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/dieu-ke-giam-bien-che-1393803882.htm
35. 7-3-2014: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/co-hoi-phut-89-1394671801.htm
36. 16-3-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/sao-lai-the-1395449232.htm
37. 19-4-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/phao-cuu-sinh-1398395306.htm
38. 9-5-2014: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-1400133827.htm
39. 12-6-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/loi-ky-thuat-1403092883.htm
40. 20-6-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/benh-trong-1403784203.htm
41. 23-6-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/tranh-luan-ve-du-thao-tieu-chuan-quan-chuc-1404030201.htm
42. 2-7-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/het-thoi-chu-chau-1404818067.htm
43. 7-7-2014: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/de-men-ngay-ay-to-hoai-hom-nay-1405233205.htm
44. 25-7-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/may-tinh-bi-choang-1406814117.htm
45. 2-8-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/noi-so-xet-nghiem-1407519267.htm
46. 15-9-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/day-to-vinh-than-1411298137.htm
47. 4-10-2014: https://dantri.com.vn/dien-dan/nhung-van-tho-tien-nguoi-vao-bat-tu-1412931280.htm
48. 17-11-2014: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-nuoc-minh-1416786166.htm

2015:


49. 6-1-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/de-nhat-trong-sach-1421207209.htm
50. 11-1-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/tim-ra-roi-1421604510.htm
51. 25-1-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/ong-lam-toi-that-vong-qua-52. 1422721171.htm
52. 15-2-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/tham-tu-bat-dac-di-1424631459.htm
53. 26-2-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/hoai-niem-tet-trong-cay-1425543817.htm
54. 9-3-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/chuc-mung-83-1426407416.htm
55. 22-3-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/lam-tac-vao-thanh-pho-1427713459.htm
56. 11-4-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/nhung-trai-dua-nghia-tinh-1429419352.htm
57. 29-4-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/ngay-gio-to-1430983793.htm
58. 15-5-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/don-dau-di-la-vua-1432391088.htm
59. 12-6-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/mot-cuoc-phong-van-1434755862.htm
60. 14-6-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/u-them-de-nua-1434974424.htm
61. 4-7-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/sao-nguoi-da-voi-ra-di-1436704709.htm
62. 8-8-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/chac-nguoi-buon-lam-20150808072946682.htm
63. 28-8-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/trong-ngay-le-vu-lan-nho-me-20150828105212296.htm
64. 2-9-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/buoi-chao-co-dac-biet-20150901234555781.htm
65. 13-9-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/phiem-dam-ve-co-cong-chuc-2015091123391995.htm
66. 15-9-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/day-to-vinh-than-1411298137.htm
67. 20-10-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/ca-chua-do-vo-chat-long-1414417829.htm
68. 5-11-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tham-nhung-o-dau-20151105074413772.htm
69. 15-11-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/con-day-loi-hich-cua-ong-cha-20151113095214741.htm
70. 29-11-2015: https://dantri.com.vn/dien-dan/cai-mat-khong-choi-duoc-20151128204849584.htm
71. 5-12-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-bi-hai-xu-cong-tu-bac-lieu-20151203120503289.htm
73. 7-12-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tien-het-no-dia-co-quan-oi-20151204212752958.htm
74. 12-12-2015: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tham-nhung-tron-o-dau-20151212125739431.htm

2016:


75. 18-1-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/quan-chuc-thich-lam-hoa-si-20160110224442813.htm
77. 19-1-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tieng-chuong-chua-truong-sa-20160117220416621.htm
78. 27-1-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/ha-noi-trong-ret-gia-2016012620094806.htm
79. 1-2-2016: https://dantri.com.vn/dien-dan/co-phai-la-lua-dao-20160201085251435.htm
80. 6-2-2016: Tản văn: https://dantri.com.vn/dien-dan/tet-cua-tuoi-tho-toi-20160206203859343.htm
81. 14-3-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/thang-ba-bat-tu-20160313072309183.htm
82. 21-6-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/sao-em-no-voi-ra-di-20160621072603111.htm
83. 2-8-2016: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/sieu-quyen-luc-20160801230110449.htm

2017:


84. 14-5-2017: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/me-toi-20170514115016345.htm
85. 19-5-2017: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/tham-que-bac-20170519091622926.htm

86. 22-5-2017: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/nghi-ve-cap-phep-cho-quoc-ca-20170522134304804.htm
87. 10-6-2017: Thơ: https://dantri.com.vn/dien-dan/cam-on-ong-dai-bieu-dang-thuan-phong-20170610094628784.htm


Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

45 năm chiến tranh biên giới
45 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH
BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
17/2/1979


 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
Gạc Ma
CÁC ANH SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN
 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay18,961
  • Tháng hiện tại23,294
  • Tổng lượt truy cập53,324,343
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây