104 bài Nguyễn Duy Xuân đăng VIETNAMNET/TUẦN VIỆT NAM (2)

Thứ bảy - 11/09/2021 16:43
>> Danh mục bài NDX đăng VIETNAMNET/TUẦN VIỆT NAM (1)
*** Tổng hợp danh mục bài đăng báo

51. 9/8/2019: Phải xử nghiêm cả người bán lẫn người mua! https://vietnamnet.vn/phai-xu-nghiem-ca-nguoi-ban-lan-nguoi-mua-557327.html
52. 10/11/2019: Cần cảnh giác cao độ với đường lưỡi bò https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/can-canh-giac-cao-do-voi-duong-luoi-bo-586729.html
53. 03/12/2019: Văn hóa đạo đức- những câu chuyện buồn https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/van-hoa-dao-duc-nhung-cau-chuyen-buon-594175.html
54. 15/12/2019: Từ thành công của bóng đá Việt Nam và HLV Park hang seo nghĩ về Việt Nam hùng cường https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/tu-thanh-cong-cua-bong-da-viet-va-hlv-park-hang-seo-nghi-ve-vn-hung-cuong-599320.html
55. 17/12/2019: Vi phạm trật tự xây dựng, phép vua thua lệ làng https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/vi-pham-trat-tu-xay-dung-phep-vua-thua-le-phuong-599745.html


2020:

56. 05/01/2020: Mong ước đầu năm https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/mong-uoc-dau-nam-2020-606129.html
57. 21/1/2020: Nên bỏ những danh hiệu không thực chất https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/nen-bo-nhung-danh-hieu-khong-thuc-chat-610580.html
58. 02/02/2020: Trong cơn hoạn nạn của cuộc chiến chống vi rus Corona https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/trong-con-hoan-nan-cua-cuoc-chien-chong-virus-corona-613065.html
59. 10/3/2020: Trốn cách ly những hành vi không thể chấp nhận được https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/tron-cach-ly-nhung-hanh-vi-khong-the-chap-nhan-duoc-622935.html
60. 27/3/2020: Khi huyện ủy, ủy ban bỗng thành chúa Chổm https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/khi-huyen-uy-uy-ban-bong-thanh-chua-chom-627757.html
61. 02/4/2020: Cách ly toàn xã hội, nhà nào ở yên nhà đấy https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/cach-ly-toan-xa-hoi-nha-nao-o-yen-nha-day-630009.html
62. 03/4/2020: Thông điệp từ một xã hội yêu thương và trách nhiệm https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/thong-diep-tu-mot-xa-hoi-yeu-thuong-va-trach-nhiem-630380.html
63. 28/4/2020: Họ đã bán rẻ lương tâm https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/ho-da-ban-re-luong-tam-637087.html
64. 29/4/2020: Có hay không chuyện thông đồng thổi giá? https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/co-hay-khong-chuyen-thong-dong-thoi-gia-637091.html
65. 6/5/2020: Thương học trò đeo mặt nạ, khẩu trang https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/thuong-hoc-tro-deo-mat-na-lan-khau-trang-639036.html

2021:

66. 5/2/2021: Tết thời covid, thay đổi để thích ứng với trạng thái bình thường mới https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/tam-su/tet-thoi-covid-thay-doi-de-thich-ung-voi-trang-thai-binh-thuong-moi-710920.html
67. 7/6/2021: Sự dối trá ngự chốn pháp đình https://vietnamnet.vn/su-doi-tra-ngu-chon-phap-dinh-743418.html
68. 14-9-2021: Nghe lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang trả bài https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/nghe-lanh-dao-tinh-kien-giang-tien-giang-tra-bai-774880.html. Lỗi 404.
Xem bài gốc tại đây: https://nguyenduyxuan.net/toi-lam-bao/nghe-lanh-dao-tinh-tra-bai-10925.html


69. 3-3-2019: Siêu chùa và công nghiệp tâm linh. https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/sieu-chua-va-cong-nghiep-tam-linh-511175.html?fbclid=IwAR1xVm1PrJWQndGlZGmwBYkhDpbn5rsigzoh9MtX2bIe9QXOQt48sX5DOv8 Lỗi 404. Xem bài gốc tại ĐÂY
Hoặc tại đây: https://vanhienplus.vn/sieu-chua-va-cong-nghiep-tam-linh/14595/

70. 18-10-2021: Câu hỏi khó của Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/cau-hoi-kho-cua-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-783794.html
71. 17/2/2016: Infonet (chuyên trang của VietNamNet): Lịch sử không thể bị xóa nhòahttps://infonet.vietnamnet.vn/lich-su-khong-the-bi-xoa-nhoa-130765.html
72. 18-12-2021: Những năm gian khổ, cha lo việc nước, mẹ gánh vác việc nhà (https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/nhung-nam-gian-kho-cha-lo-viec-nuoc-me-ganh-vac-viec-nha-800660.html)
 73. 20-12-2021: Họ chính là những kẻ tối mắt vì tiền, phá hoại đất nước: https://vietnamnet.vn/ho-chinh-la-nhung-ketoi-mat-vi-tienpha-hoai-dat-nuoc-802639.html
74. 25-12-2021: Tết này con đã không còn Mẹ: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/tet-nay-con-da-khong-con-me-803552.html
2022
75. 28/2/2022: Vụ trừ điểm của giáo viên mắc Covid-19: Thi đua mà như thế, để làm gì?,  https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/vu-tru-diem-thi-dua-cua-giao-vien-mac-covid-19-thi-dua-ma-nhu-the-de-lam-gi-819168.html
76. 05/3/2022: Phong giáo sư: Tâm, tầm chưa đủ thì đừng đua chen, https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/phong-giao-su-tam-tam-chua-du-thi-dung-dua-chen-820498.html
77. 11/3/2022: Người níu giữ lòng nhân, kẻ buông bỏ liêm sỉ, https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/nguoi-niu-giu-long-nhan-ke-buong-bo-liem-si-821906.html
78. 14/3/2022: Thông điệp từ những chuyến đi: Sẵn sàng bảo vệ cõi bờ Tổ quốc, https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/thong-diep-tu-nhung-chuyen-di-san-sang-bao-ve-coi-bo-to-quoc-822557.html
79. 17/3/2022: Nghĩ từ chiếc lư hương đặt dưới tượng Đức Thánh Trần, https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/nghi-tu-chiec-lu-huong-dat-duoi-tuong-duc-thanh-tran-hung-dao-823503.html
80. 4/5/2022: Nghiệm thu đề tài khoa học như máy, nguồn nhân lực thực sự chất lượng cao? https://vietnamnet.vn/nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-nhu-may-nguon-nhan-luc-thuc-su-chat-luong-cao-2015318.html
81.  7/12/2022: Nhớ những mùa World Cup cả làng thức cùng bóng đá, https://vietnamnet.vn/nho-nhung-mua-world-cup-ca-lang-thuc-cung-bong-da-2088387.html
2023
82. 28/2/2023: Đề cương văn hóa Việt Nam: Ánh sáng soi đường cho quốc dân đi: https://vietnamnet.vn/de-cuong-van-hoa-viet-nam-anh-sang-soi-duong-cho-quoc-dan-di-2114985.html

83. 14/3/2023: 35 năm sự kiện Gạc Ma: Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng.
https://vietnamnet.vn/35-nam-su-kien-gac-ma-chu-quyen-lanh-tho-la-thieng-lieng-2120291.html
84. 26/3/2023: Chấn hưng văn hóa: Mong lắm thay!
https://vietnamnet.vn/chan-hung-van-hoa-mong-lam-thay-2124855.html
85. 23/4/2023: Nghĩ từ vụ án ông Tuấn “tim”, đừng đổ lỗi cho cơ chế
https://vietnamnet.vn/nghi-tu-vu-an-ong-tuan-tim-dung-do-loi-cho-co-che-2135431.html
86. 27/4/2023: Khi thầy giáo ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’
https://vietnamnet.vn/khi-thay-giao-thuong-cang-chan-ha-cang-tay-2136839.html
87. 30/4/2023: Tháng Tư - những bước chân thần tốc
https://vietnamnet.vn/thang-tu-nhung-buoc-chan-than-toc-2138187.html
88. 19/5/2023. Học Bác - xin lấy sự khiêm tốn, giản dị làm đầu
https://vietnamnet.vn/hoc-bac-xin-lay-su-khiem-ton-gian-di-lam-dau-2144747.html
89. 24/6/2023. Chuyện ở Thanh Hóa: thêm một bài học về công tác cán bộ
https://vietnamnet.vn/chuyen-o-thanh-hoa-them-mot-bai-hoc-ve-cong-tac-can-bo-2157058.html
90. 6/7/2023. Đề thi văn cần mang hơi thở thời đại
https://vietnamnet.vn/de-thi-van-can-mang-hoi-tho-thoi-dai-2162412.html
91. 19/7/2023. Chuyến bay giải cứu: Tiền bạc làm họ mờ mắt
https://vietnamnet.vn/chuyen-bay-giai-cuu-tien-bac-lam-ho-mo-mat-2167032.html
92. 22/8/2023. Nhận “cảm ơn” hàng trăm ngàn USD từ Việt Á
https://vietnamnet.vn/nhan-cam-on-hang-tram-ngan-usd-tu-viet-a-2180335.html
93. 4/9/2023. “Cảm ơn” hay “hối lộ”?
https://vietnamnet.vn/cam-on-hay-hoi-lo-2185130.html
94. 16/9/2023. Để giảm thiểu hiểm họa cháy nổ ở chung cư mini
https://vietnamnet.vn/de-giam-thieu-hiem-hoa-chay-no-o-chung-cu-mini-2190240.html
95. 21/9/2023. Khi trưởng ban an toàn giao thông cũng bị phạt vì nồng độ cồn
https://vietnamnet.vn/khi-truong-ban-an-toan-giao-thong-cung-bi-phat-vi-nong-do-con-2192264.html
96. 9/10/2023. Khi Viện hội thảo về dấu hai chấm
https://vietnamnet.vn/khi-vien-hoi-thao-ve-dau-hai-cham-2199587.html
97. 26/10/2023. Cần lắm một bộ sách giáo khoa chuẩn của Nhà nước
https://vietnamnet.vn/can-lam-mot-bo-sach-giao-khoa-chuan-cua-nha-nuoc-2206885.html
98. 7/11/2023. Liêm chính và chuyện cơm áo gạo tiền của người làm khoa học
https://vietnamnet.vn/liem-chinh-va-chuyen-com-ao-gao-tien-cua-nguoi-lam-khoa-hoc-2211618.html
99. 22/11/2023. Vụ Vạn Thịnh Phát: Một triệu tỷ bị rút và việc 'bịt tai, che mắt' của 18 cán bộ thanh tra
https://vietnamnet.vn/van-thinh-phat-mot-trieu-ty-bi-rut-va-bit-tai-che-mat-18-can-bo-thanh-tra-2217631.html
2024
100. 07/1/2024. ‘Quà cảm ơn’ tiền tỷ mà họ vẫn dám nhận
https://vietnamnet.vn/qua-cam-on-tien-ty-ma-ho-van-dam-nhan-2236386.html
101. 10/1/2024. Công - tội phân minh
https://vietnamnet.vn/cong-toi-phan-minh-2237562.html
102. 15/1/2024. Lãnh đạo bỏ nhiệm sở đi chơi golf và kỷ luật nêu gương
https://vietnamnet.vn/lanh-dao-bo-nhiem-so-di-choi-golf-va-ky-luat-neu-guong-2239643.html
103. 9/2/2024. Sắc Xuân Tết Việt
https://vietnamnet.vn/sac-xuan-tet-viet-2248371.html
104. 21/4/2024. Chuyện tên đất, tên làng
https://vietnamnet.vn/chuyen-ten-dat-ten-lang-2272757.html


(Cập nhật 26/4/2024)
Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Ngày TBLS
27/7: NGÀY ĐẤT NƯỚC TRI ÂN
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập159
  • Hôm nay55,977
  • Tháng hiện tại736,652
  • Tổng lượt truy cập57,563,193
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây