103 bài báo Nguyễn Duy Xuân đăng trên Tiền phong, Tuổi trẻ, Viettimes, Thời báo VHNT, VTCNews, Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà báo & Cuộc sống

Thứ tư - 09/11/2022 15:11

TIỀN PHONG:
1. 21/3/2014. Chánh Tín dám làm sao không dám chịu? : https://tienphong.vn/chanh-tin-dam-lam-sao-khong-dam-chiu-post679560.tpo
2. 1/4/2014. Các người có lương tâm không?: https://tienphong.vn/cac-nguoi-co-luong-tam-khong-post681647.tpo
3. 8/4/2014. Gớm ghê thay dì ghẻ 8x hành hạ bé trai 10 tuổi: https://tienphong.vn/gom-ghe-thay-di-ghe-8x-hanh-ha-be-trai-10-tuoi-post683068.tpo
4. 14/4/2014: Đường cong, lưỡi cong, lòng có cong?: https://tienphong.vn/duong-cong-luoi-cong-long-co-cong-post683264.tpo
5. 19/4/2014. Rút đăng cai ASIAD 18: Quyết định sáng suốt, hợp lòng dân: https://tienphong.vn/rut-dang-cai-asiad-18-quyet-dinh-sang-suot-hop-long-dan-post685140.tpo
6. 15/5/2014. Yêu nước bằng cả trái tim và khối óc: https://tienphong.vn/yeu-nuoc-bang-ca-trai-tim-va-khoi-oc-post691007.tpo
7. 22/5/2014. Khi chúng ta co lại thì đối phương lấn tới: https://tienphong.vn/khi-chung-ta-co-lai-thi-doi-phuong-lan-toi-post692471.tpo

TUỔI TRẺ:

1. 6/11/2016. Hàng chục vụ cháy quán karaoke nói lên điều gì?

- http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20161106/hang-chuc-vu-chay-quan-karaoke-noi-len-dieu-gi/1214488.html

2. 24/11/2016. Sao lại xem thường hai chữ 'quốc phục' đến vậy?

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/phan-hoi/20161124/sao-lai-xem-thuong-hai-chu-quoc-phuc-den-vay/1224781.html

3. 28/11/2016. Ai khỏa lấp lỗ hổng kiến thức này cho giới trẻ? (Thờ ơ với cuộc sống: lỗ hổng kiến thức của người trẻ?):

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/cung-lam-bao/20161129/tho-o-voi-cuoc-song-lo-hong-kien-thuc-cua-nguoi-tre/1227340.html

4. 5/12/2016: Dẹp biếu xén quà Tết, chỉ quyết tâm thôi chưa đủ. https://tuoitre.vn/dep-bieu-xen-qua-tet-chi-quyet-tam-thoi-chua-du-1230607.htm
5. 27/4/2017: Đánh đổi môi trường cho thi hoa hậu là vô pháp vô thiên. https://tuoitre.vn/danh-doi-moi-truong-cho-thi-hoa-hau-la-vo-phap-vo-thien-1305174.htm
6. 13/3/2018: Hơn 500 giáo viên dôi dư: vì ai nên nỗi? https://tuoitre.vn/hon-500-giao-vien-doi-du-vi-ai-nen-noi-20180312153307479.htm
7. 10/4/2018: Học sinh tự tử vì áp lực học hành, tư lệnh ngành không thể vô can. https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tu-tu-vi-ap-luc-hoc-hanh-tu-lenh-nganh-khong-the-vo-can-20180416084202839.htm
8. 15/4/2022: Đừng 'hút máu' rừng thêm nữa! https://tuoitre.vn/dung-hut-mau-rung-them-nua-20220414230913505.htm
9. 23/4/2022: Rừng đang 'chết' bởi tay ai? https://tuoitre.vn/rung-dang-chet-boi-tay-ai-20220423094131685.htm
10. 14/8/2022. Phóng sinh ngày càng biến tướng: Bắt, nhốt rồi thả để làm gì? https://tuoitre.vn/phong-sinh-ngay-cang-bien-tuong-bat-nhot-roi-tha-de-lam-gi-20220814071949253.htm
11. 9/12/2022: Rào chắn vô hình trong quản lý. Báo in.
12. 27/4/2023: Ai là 'Vua tiếng Việt'? https://tuoitre.vn/ai-la-vua-tieng-viet-20230427110319806.htm


VIETTIMES:
1. 8-9-2019. Ai lo cho sức khỏe của người dân: https://viettimes.vn/ai-lo-cho-suc-khoe-cua-nguoi-dan-post113632.html
2. 27-9-2019. Cần xử lý nghiêm minh vụ việc 9 cá nhân bỏ trốn bất hợp pháp tạ Hàn Quốc: https://viettimes.vn/can-xu-ly-nghiem-minh-vu-viec-9-ca-nhan-bo-tron-bat-hop-phap-tai-han-quoc-post115063.html
3. 24-2-2020. Xin hãy tôn trọng thầy cô giáo: https://viettimes.vn/xin-hay-ton-trong-thay-co-giao-post124754.html
4. 30-4-2020. Hoài niệm 30/4: https://viettimes.vn/hoai-niem-30-thang-tu-post129956.html
5. 5-10-2021. Vụ 9 tướng cảnh sát biển bị kỷ luật: thà một lần đau: https://viettimes.vn/vu-9-tuong-canh-sat-bien-bi-ky-luat-tha-mot-lan-dau-post150978.html
6. 11-10-2021. Dạy học online, phụ huynh trăn trở và hiến kế: https://viettimes.vn/day-hoc-online-phu-huynh-tran-tro-va-hien-ke-post151173.html
7. 12-10-2021. Khi trên đồng nhưng dười chưa thuận: https://viettimes.vn/khi-tren-dong-nhung-duoi-chua-thuan-post151204.html
8. 16-10-2021. Để sớm có học thật, thi thật, nhân tài thật hãy nhanh chóng dẹp nạn dối trá trong giáo dục: https://viettimes.vn/de-som-co-hoc-that-thi-that-nhan-tai-that-hay-nhanh-chong-dep-nan-doi-tra-trong-giao-duc-post151321.html
9. 26-10-2021. Ngẫm từ câu hỏi của Chủ tịch nước: https://viettimes.vn/ngam-tu-cau-hoi-cua-chu-tich-nuoc-post151606.html
10. 11-11-2021. Ứng xử với di sản, tâm và tầm văn hóa: https://viettimes.vn/ung-xu-voi-di-san-tam-va-tam-van-hoa-post152012.html
11. 24-11-2021. Chấm dứt văn mẫu được không?: https://viettimes.vn/cham-dut-van-mau-duoc-khong-post152382.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_tinmoi_vt&utm_campaign=click_tinmoi

VTCNEWS:
1. 14/5/2014. Không ghét người Trung Quốc, chỉ phản đối nhà cầm quyền (đăng lại từ kienthuc.net): https://vtc.vn/khong-ghet-nguoi-trung-quoc-chi-phan-doi-nha-cam-quyen-ar156409.html
2. 10/8/2020. Khi quyền lực thao túng công tác cán bộ: https://vtc.vn/khi-quyen-luc-thao-tung-cong-tac-can-bo-ar562927.html?fbclid=IwAR2NsjK-QYjvgUhXgw3g8QlGH336zFgw1l-OYOS2yIXbiVRLTJYxchQbLkk
3. 30/8/2020. Có nên duy trì chuyện tặng quà đại hội?:  https://vtc.vn/co-nen-duy-tri-chuyen-tang-qua-dai-hoi-ar566828.html
4. 05/9/2020. Mong lễ khai giảng năm nào cũng gọn nhẹ, ấm cúng như năm nay: https://vtc.vn/mong-le-khai-giang-nam-nao-cung-gon-nhe-am-cung-nhu-nam-nay-ar568050.html
5. 1-2-2021. Tết xa nhà kham khổ của thầy giáo độc thân thời bao cấp: https://vtc.vn/tet-xa-nha-kham-kho-cua-thay-giao-doc-than-thoi-bao-cap-ar593725.html
6. 5-2-2021. Sự cố pháo nổ nhớ đời của gia đình tôi trong cái Tết thời bao cấp: https://vtc.vn/su-co-phao-no-nho-doi-cua-gia-dinh-toi-trong-cai-tet-thoi-bao-cap-ar594399.html
7. 30-8-2021. Cháu kẹt lại ở quê do covid-19, ông bà bất đắc dĩ làm trợ giảng lớp 1: https://vtc.vn/chau-ket-lai-o-que-do-covid-19-ong-ba-bat-dac-di-lam-tro-giang-lop-1-ar633793.html
8. 8-9-2021. Lớp 1 học trực tuyến giáo viên chỉ nên dạy tiếng Việt và Toán: https://vtc.vn/lop-1-hoc-truc-truyen-giao-vien-chi-nen-day-tieng-viet-va-toan-ar635347.html

THỜI BÁO VHNT & DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ VIỆT NAM (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam):
1. 9-9-2021: Thời báo VHNT số 36. Học online, tại sao không?: https://www.arttimes.vn/hoc-online-tai-sao-khong-a6978.html
2. 28-10-2021: Thời báo VHNT số 43. Tại sao Việt Nam chiếu quá nhiều phim nước ngoài?: https://www.arttimes.vn/tai-sao-viet-nam-phai-chieu-qua-nhieu-phim-nuoc-ngoai-a7162.html
3. 11-11-2021: Số 45: Văn hóa Tây Nguyên có tục “ngủ thăm”, “ngủ thật”?
4. 25-11-2021: Số 47: Đừng để di sản văn hóa chỉ còn trong ký ức
5. 02-12-2021: Số 48: “Phía nào sương thôi rơi”: Thông điệp ẩn đằng sau  bức tranh đời sống nơi vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.
6. 30-12-2021. Số 52: “Văn hóa” khẩu hiệu
7. 17-2-2022. Số 07 (82) Thương quá, Voi ơi!
8. 29/4/2022. Số 17+18 (92+93), 28/4. Cảm xúc tháng Tư. Báo điện tử: https://www.arttimes.vn/cam-xuc-30-thang-tu-a7483.html
9. 13/5/2022. Điện tử. Số phận môn Lịch sử. https://www.arttimes.vn/so-phan-mon-lich-su-a7528.html
10. 2/7/2022. Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, bộ mới số 1, tháng 6/2022. Tổ quốc trong tim người lính biển. Điện tử: https://arttimes.vn/goc-nhin/to-quoc-trong-tim-nguoi-linh-bien-c8a6288.html

11. 16/7/2022: Điện tử. Số 28 (103), 14/7/2022. Vì sao sách giáo khoa “khổ lớn, giấy tốt” nhưng chỉ dùng một lần? https://arttimes.vn/goc-nhin/vi-sao-sach-giao-khoa-kho-lon-giay-tot-nhung-chi-dung-mot-lan-c8a7348.html

12. 15/12/2022. Hà Nội 12 ngày đêm ấy. Số 50 (125): https://arttimes.vn/van-tho/ky-niem-50-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-1972-2022-ha-noi-12-ngay-dem-ay-c55a19393.html
13. Dã quỳ và em. Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 7 tháng 12/2022.
- Điện tử:
https://arttimes.vn/ban-doc/da-quy-va-em-c50a20243.html
14. 23/1/2023. Số Xuân Quý Mão: Nhớ mùa Xuân hòa bình đầu tiên
- Điện tử: https://arttimes.vn/ban-doc/nho-mua-xuan-hoa-binh-dau-tien-c50a20969.html

15. 9/3/2023. Có một vùng văn hóa cà phê. Số 10 (137)
- Điện tử: https://arttimes.vn/ban-doc/co-mot-vung-van-hoa-ca-phe-c50a24443.htmlTRANG WEB HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (phiên bản cũ):
1. Người đã ra đi, thơ, 3/7/2010
2. Chùm thơ kỷ niệm ngày sinh các nhà văn Nguyễn Tuân, Tô Hoài, 7/7/2010
3. Mẹ Thứ ơi!, thơ 13/12/2010
4. Tết quê ngày ấy, tản văn, 2/2/2011
5. Lương ơi đừng tăng nữa, thơ, 28/4/2011
6. Thày giáo Y Jut - danh nhân văn hóa Tây Nguyên, văn, 17/11/2011
7. Xuân về trên cao nguyên, tản văn, 6/1/2012
8. Một lần tới Bản Đôn, ghi chép, 24/4/2012
9. Trường Sa vọng tiếng chuông ngân, thơ, 25/7/2012
11. 11/8/2012. “Ra Côn đảo viếng mộ anh hùng”, phóng sự.
12. Ngẫm từ câu nói của một ông tổng giám đốc, tạp văn, 8/10/2012
13. Ngày Thơ Việt Nam trên mọi miền đất nước (phần 3), tin, 23/2/2013
14. Tháng Ba Tây Nguyên, thơ 11/3/2013
15. Các anh sống mãi trong lòng nhân dân, thơ, đăng 14/3/2013
16. Tổ quốc trong tim người lính biển, đăng 17-12-2014
17. "Tháng Năm quê Bác", đăng 22-05-2015
18. Trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. đăng 17-06-2015

19. Nhà báo - Xin đừng đánh mất niềm tin của hàng triệu độc giả, đăng 21/6/2015


TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (phiên bản mới):
20. Chùm thơ trên trang Hội Nhà văn VN, 21-5-2021: https://vanvn.vn/chum-tho-nguyen-duy-xuan-da-duong-bien-ran-va-nang-hon/

TẠP CHÍ NHÀ BÁO & CUỘC SỐNG (Hội Nhà báo Đắk Lắk)

1. Số tháng 9/2021. Mạng xã hội và báo chí trong thời đại thông tin số.
2. Số tháng 11/2021. Về Ban Mê đi anh (thơ).
3. Số Xuân Nhâm Dần 2022. Xuân đã về (thơ).
4. Số Xuân Nhâm Dần 2022. Năm Dần với các nhân vật & sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam.
5. Số tháng 4/2022. “Đánh cho Mỹ cút…” (bút danh Hoàng Anh).
6. Số tháng 4/2022. Chuyện làng Xô Man (thơ).
7. Số tháng 4/2022. Cảm xúc tháng Tư.
8. Số tháng 6/2022. Báo chí, niềm tin và trách nhiệm (bút danh Hoàng Anh).
9. Số tháng 6/2022. Buôn Tuoorr ngày về (thơ).
10. Số tháng 9/2022. Nguyễn Đình Chiểu – cuộc đời và thơ văn vì đạo lý dân tộc, vì sự tồn vong của giống nòi.
11. Số tháng 9/2022. Huyền thoại Thủy Tiên (thơ).
12. Số tháng 11/2022. Rèn luyện đạo đức cách mạng luôn là việc làm thường xuyên đối với người cán bộ. (bút danh Hoàng Anh)
13. Số tháng 11/2022. Báo động về hiện tượng lệch chuẩn tiếng Việt hiện nay.
14. Số tháng 11/2022. Nhớ nác chè chát quê. (thơ)
15. Số Xuân Quý Mão 2023. Nhớ mãi cái Tết hòa bình đầu tiên.

16. Số Xuân Quý Mão 2023. Xuân đến. Thơ.
17. Số Xuân Quý Mão 2023. Những danh nhân sinh năm Mão trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
18. Số tháng 4/2023. 30 tháng Tư ngày thống nhất non sông.

19. “Từ đây người biết thương người…”.
20. Học Bác: Tu dưỡng đạo đức cách mạng… Học để hành…
21. Các anh sống mãi trong lòng nhân dân. Thơ.
22. Tiếng chuông chùa Trường Sa. Thơ.
23. Số tháng 6/2023. Theo chân Bác
24. Đến Buôn Đôn cười cùng voi
25. Lan man chuyện rút tít trên báo
26. Số tháng 9/2023. Lòng dân vận nước
27. Cần có sự thống nhất về thời gian thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc
28. Lan man chuyện rút tít trên báo (kỳ 2)
29. Đắk Nông ngày trở lại
30. Đray Sáp

Tác giả cập nhật 15/9/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nhà báo
TÂM SÁNG - BÚT NGAY
 
Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay12,990
  • Tháng hiện tại683,722
  • Tổng lượt truy cập48,976,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây