Danh mục bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (II)

Thứ năm - 07/10/2021 20:21
NDX.net, cập nhật 18-12-2021 - Thời gian gần đây, VHNA cấu trúc lại giao diện nên các bài đăng của nhiều tác giả bị xáo trộn đường link. Quý vị có thể vào đây để xem các bài viết của Nguyễn Duy Xuân: http://www.vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_googlesearchcse&n=30&cx=011605002059351362314%3Amubld4y1iri&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=Nguy%E1%BB%85n+Duy+Xu%C3%A2n&sa=T%C3%ACm&hl=vi&cr=countryVN

>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (IV)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (III)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (II)
>> Bài đăng trên báo Văn hóa Nghệ An (I)


Tiếp theo:

50. 1-4-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9585-cai-li-va-cai-tinh

51. 7-4-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9595-nhung-cai-loi-khong-luong-cua-viec-nan-duong
52. 7-4-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9590-ngi-tu-cau-noi-cua-bo-truong-y-te
53. 9-4-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9601-cai-xau,-cai-ac-se-mac-suc-hoanh-hanh-neu-khong-co-luc-can-nao-tu-phia-chinh-quyen-va-xa-hoi
54. 10-4-2014: Nguyễn Duy: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9602-duong-cong,-luoi-cong,-long-co-cong
55. 12-4-2014: Nguyễn Duy: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9613-chang-le-cai-gi-cung-phai-la-trung-quoc
56. 29-4-2014: Y Nguyên: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/28-van-hoa-hoc-duong/9677-%E2%80%9Ctran-danh-lon%E2%80%A6%E2%80%9D-roi-mu
57. 16-5-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/9734-yeu-nuoc-bang-ca-trai-tim-va-khoi-oc
58. 3-6-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/9793-khong-the-vi-tinh-huu-nghi-ma-im-lang
59. 7-6-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/9804-noi-va-lam-de-chong-tham-nhung
60. 20-6-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/9853-nho-lai-mot-mua-he-nong-bong-35-nam-truoc
61. 2-7-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/9888-dac-khu-kinh-te-hay-la-tieu-vuong-quoc
62. 5-7-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/9898-ngon-tu-chi-la%E2%80%A6
63. 26-7-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/34-cuoc-song-quanh-ta/9981-%E2%80%9C%E2%80%A6sa-chi-to-giay-%E2%80%9D
64. 21-8-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/10063-nghi-tu-viec-ha-noi-hoan-%E2%80%9Csinh-nhat%E2%80%9D-hai-ba-trung
65. 7-10-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/10189-nhung-cai-chet-dau-long-va-tui-xach-tien-ti
66. 15-10-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10213-con-khong,-ki-cuong-phep-nuoc
67. 23-10-2014: Y Nguyên: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/10250-chuyen-formosa-xay-mieu-tho-trai-phep-khong-biet-hay-la-khong-the-biet
68. 11-11-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10291-lam-phat-cap-pho-va-van-nan-hop
69. 18-11-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10305-hai-l%C3%BAa,-ti%E1%BA%BFn-s%C4%A9-v%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-khoa-h%E1%BB%8Dc
70. 16-12-2014: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10380-dieu-gi-se-xay-ra-neu-1000-xe-du-lich-trung-quoc-vao-viet-nam

2015:

71. 11-1-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/35-dien-dan/10431-khau-hieu-phan-cam-nhin-tu-goc-do-van-hoa-ung-xu
72. 30-1-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/10480-luat-hoa-chay-chuc-ngo-nhan-va-mo-ho
73. 16-2-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/10522-nguyen-ba-thanh-trong-long-dan
74. 1-3-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10547-ki-luc-cua-su-hao-danh
75. 10-3-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10560-nguoi-ta-dang-co-xuy-cho-cai-gi
76. 25-3-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10596-vu-chat-cay-xanh-o-ha-noi-nghi-ve-khau-hieu-dan-biet-dan-ban-dan-lam-dan-kiem-tra
77. 18-5-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10715-cha-le-lai-co-nhung-vi-giao-su-tien-sy-nhu-ong-vien-truong-vien-moi-truong-va-tai-nguyen-tp-hcm
78. 20-6-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10772-xin-dung-danh-mat-niem-tin-cua-hang-trieu-doc-gia
79. 8-7-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/10818-hoa-don-khong-va-vung-bien-khong-tau
80. 25-12-2015: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11090-bao-gio-nguoi-nong-dan-ngheo-het-kho

2016:

81. 15-2-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/11166-bia-ruou-van-hoa-va-giong-noi
82. 17-2-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/34-cuoc-song-quanh-ta/11169-lich-su-khong-the-xoa-nhoa
83. 7-3-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/11195-hay-thuong-ton-hien-phap
84. 7-7-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/11363-formosa-co-ta-va-vao-mat-minh-ma-noi-tai-ha-dang-chet-tai-ha-dang-chet
85. 17-7-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11392-cau-chuyen-tang-sam-giet-nguoi-va-xao-thuat-tuyen-truyen-cua-trung-quoc
86. 7-9-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11472-that-nghiep-khong-cao-thiet-hai-vua-phai
87. 12-9-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11479-xin-tien-tra-no-an-nhau
88. 29-9-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11502-lam-sao-tri-nan-ca-ho-lam-quan
89. 22-9-2016:
http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11493-xin-dung-nhin-nguoc-nhu-the
90. 11-12-2016: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11604-thay-gi-tu-vu-bo-nhiem-pho-vu-truong-32-ngay
91. 26-12-2016: Y Nguyên: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11630-bai-hoc-truyen-thong-nhin-tu-vu-minh-beo

2017:

92. 7-3-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11763-den-co-quan-gap-toan-lanh-dao
93. 13-3-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/34-cuoc-song-quanh-ta/11776-chuyen-trom-trung-be-hoa
94. 17-5-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11882-luoi-khong-xuong
95. 28-5-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11899-loi-ki-thuat-gi-thua-ong-cuc-truong
96. 8-6-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/11921-khong-ro-nghia-hay-thieu-tam-thieu-tam
97. 12-6-2017: http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/35-dien-dan/11930-phai-la-ong-noi-cua-biet-phu


(Còn nữa)

Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
MỜI QUẢNG CÁO
QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Nhà báo
TÂM SÁNG - BÚT NGAY
 
Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay18,141
  • Tháng hiện tại786,067
  • Tổng lượt truy cập49,079,325
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây