Thu04172014

Last update01:16:30 AM GMT

LÊN CHÙA XIN QUẺ ĐẦU NĂM - NguyễnDuy Xuân

  • PDF.

 Le_chua

Lên chùa xin quẻ đầu năm
Cầu mong Đức Phật rủ lòng từ bi

Cứu nhân phù hộ độ trì
Trong Nam, ngoài Bắc, bốn bề yên vui

Tai ương, khổ nạn qua rồi
Nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no

Non sông toàn vẹn cơ đồ
Quốc gia thành đạt giấc mơ hoá rồng

Giảm trừ tai nạn giao thông
Môi trường trong sạch, ruộng đồng xanh tươi

Chăm lo đạo lí ở đời
Nâng cao vị thế của người Việt Nam

Lên chùa xin quẻ đầu năm
Cầu mong Đức Phật rủ lòng từ bi...

Share

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment