Sun07242016

Last update07:57:06 PM GMT

Hướng dẫn ôn tập môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

A. Yêu cầu chung :

     Sinh viên nắm được những nội dung cơ bản về PPDHTVTH nói chung và PPDH các phân môn nói riêng; nội dung  chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học; vấn đề đổi mới PPDH Tiếng Việt ở tiểu học hiên nay; biết vận dụng lí thuyết đã học vào việc soạn bài, tập giảng cũng như thực tế dạy học sau khi ra trường; biết cách giải quyết vấn đề một cách khoa học, sáng tạo.

B. Giới hạn ôn tập :

Chương  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học
Yêu cầu phân tích, lí giải cơ sở để xác định mục tiêu, căn cứ, nguyên tắc xây dựng chương trình.
II. Các nguyên tắc và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
1. Nguyên tắc dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
2. Phương pháp dạy học Tiếng Việt
3. Những điểm lưu ý về vấn đề đổi mới PHDHTV.
 
Chương II: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẦN
I. Vị trí, nhiệm vụ dạy Học vần
II. Cơ sở khoa học của việc dạy Học vần
III. Chương trình và sách giáo khoa Học vần lớp 1
IV. Tổ chức dạy các kiểu bài Học vần (Tiếng Việt 1 phần 1)

CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẬP ĐỌC
I. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của môn Tập đọc
II. Chương trình và sách giáo khoa Tập đọc
III. Phương pháp dạy học Tập đọc

Chương VI: PHƯƠNG PHÁP DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. Vị trí, nhiệm vụ của dạy học Luyện từ và câu
II. Chương trình và sách giáo khoa Luyện từ và câu
III. Các nguyên tắc dạy học luyện từ và câu
IV. Tổ chức dạy học Luyện từ và câu

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỂ CHUYỆN
I. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của môn Kể chuyện ở tiểu học
II. Chương trình và sách giáo khoa Kể chuyện
III. Cơ sở khoa học của việc dạy Kể chuyện
IV. Phương pháp dạy học Kể chuyện

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  TẬP LÀM VĂN
I. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ môn Tập làm văn ở tiểu học
II. Chương trình và sách giáo khoa Tập làm văn
III. Cơ sở khoa học của việc dạy học Tập làm văn
IV. Phương pháp dạy Tập làm văn

C. Câu hỏi-Bài tập :

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Đặc điểm của chương trình Tiếng Việt tiểu học.
2. Vấn đề tích hợp trong chương trình Tiếng Việt tiểu học.
3. Đặc điểm nội dung hệ thống chủ đề của sách Tiếng Việt 1.
4. Phân tích các nhiệm vụ của phương pháp dạy Tiếng Việt ở tiểu học với tư cách là một ngành khoa học, với tư cách là một môn học ở trường sư phạm.
5. Phân tích cơ sở ngôn ngữ học, văn học của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.
6. Phân tích nguyên tắc Giáo dục học đã chi phối việc dạy học Tiếng Việt như thế nào?
7. Phân tích mục tiêu của chương trình Tiếng Việt ở tiểu học? Thực hành phân tích mục tiêu của một bài học được thể hiện trong một phân môn.
8. Phân tích các nguyên tắc xây dựng chương trình Tiếng Việt Tiểu học
9. Giải thích các căn cứ xây dựng chương trình và các nguyên tắc biên soạn SGK Tiếng Việt.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẦN
1. Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ  dạy học học vần ( dựa vào các nguồn: Tài liệu bồi dưỡng GV cốt cán cấp tỉnh, thành phố triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Việt; sách giáo viên Tiếng Việt 1, tập 1.)
2. Phân tích cơ sở khoa học dạy học vần: cơ sở tâm lí học; cơ sở ngôn ngữ học.
3. Tìm hiểu, nhận xét chương trình (số tuần học, tống số bài; số bài, số tiết/ tuần; các yêu cầu về kĩ năng đọc, viết, nghe ,nói).
4. Tìm hiểu về  sách giáo khoa Học vần:
       - Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, phần Học vần có thể chia làm mấy phần cơ bản? Mỗi phần từ bài nào đến bài nào? Gồm những nội dung gì?
       - Phần học vần có thể chia làm mấy dạng bài? Đó là những dạng bài nào?
       - Cấu trúc mỗi bài học có những nội dung gì? Nội dung gì cần chú ý?
       - Câu trúc bài ôn tập gồm những nội dung gì? Nội dung gì cần chú ý?
5. Tìm hiểu việc tổ chức dạy các dạng bài học vần gồm các nội dung sau:
 - Các phương pháp chung dạy học vần.
 - Các biện pháp, hình thức day học vần.
 -  Quy trình dạy  các dạng bài cụ thể:
+ Dạng bài làm quen với âm và chữ.
+ Dạng bài dạy âm, vần mới.
+ Dạng bài Ôn tập âm, vần.
6. Phân tích những điểm mới về nội dung, cấu trúc, nguyên tắc biên soạn sách Học vần.
7. Phân tích những điểm mới về phương pháp dạy và khả năng vận dụng các phương pháp dạy Học vần của anh chị trong dạy học tiểu học sau này.
Chương 5: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẬP ĐỌC
1. Lí giải tại sao TĐ có thể giúp trau dồi kiến thức văn học, kiến thức ngôn ngữ và kiến thức đời sống cũng như góp phần giáo dục thẩm mỹ, tình cảm tư tưởng và phát triển tư duy cho HS ?
2. Nhận xét về việc sắp xếp hệ thống chủ điểm TĐ từ lớp 1 đến lớp 5 ?
3. So sánh chuẩn kĩ năng và kiến thức giữa các khối lớp 1,2,3 và 4,5 ?
4. Quan điểm giao tiếp được thể hiện như thế nào trong dạy TĐ ?
5. Phương án tổ chức cho HS ghi bảng ?
6. Tìm hiểu kĩ thuật đọc diễn cảm bài văn, thơ (giáo trình 1, tr.152-153).
7. Tìm hiểu các hành động và kĩ năng đọc hiểu (giáo trình 1, tr. 158-159).
Chương 6: PHƯƠNG PHÁP DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Phân tích vị trí của phân môn Luyện từ và câu (cơ sở của việc sát nhập, chuyển đổi tên gọi Từ ngữ - Ngữ pháp thành Luyện từ và câu. Tên môn học Luyện từ và Câu có ý nghĩa gì ?
 Vai trò của Luyện từ và câu trong nhà trường tiểu học và trong cuộc sống. Vị trí của Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt tiểu học).
2. Phân tích làm rõ nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học.
3. Mô tả, phân tích nội dung chương trình Luyện từ và câu ở các lớp 2,3,4,5.  So sánh nội dung chương trình Luyện từ và câu lớp 2-3 và lớp 4-5.(các nguồn tài liệu như mục 1).
4. Tìm hiểu cấu trúc dạng bài học Luyện từ và câu được thể hiện trên SGK Tiếng Việt lớp 2-3 và lớp 4-5.
5. Tìm hiểu và phân tích các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu.
6. Tìm hiểu các phương pháp dạy học Luyện từ và câu. Lấy ví dụ phân tích minh hoạ rõ từng phương pháp.
7. Tìm hiểu các biện pháp và hình thức dạy học Luyện từ và câu lớp 2-3. Lấy ví dụ minh hoạ cho từng biện pháp.
8. Tìm hiểu các biện pháp và hình thức dạy học Luyện từ và câu lớp 4-5. Lấy ví dụ minh hoạ cho từng biện pháp.
9. Tìm hiểu quy trình dạy học Luyện từ và câu lớp 2-3 và lớp 4-5
Chương 7: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỂ CHUYỆN
1. Vai trò và tác động của KC đối với trẻ em.
2. Phân tích nội dung chương trình dạy học KC Tiểu học.
3. Phân tích cơ sở ngôn ngữ và văn học của dạy học KC.
4. Phân tích tính chất thực hành tổng hợp của KC.
5. Phân tích những tác dụng của môn KC đối với việc giáo dục HS toàn diện.
6. Lí giải tại sao môn KC lớp 3 chỉ học trong thời gian 0,5 tiết ?
7. Tại sao văn bản Kể chuyện đồng thời cũng là văn bản Tập đọc?
8. Tìm hiểu vai trò của kênh hình trong dạy học kể chuyện ở tiểu học.
Chương 8: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  TẬP LÀM VĂN
1. Tìm hiểu các yêu cầu về kĩ năng nói, viết (kĩ năng TLV) và kiến thức về giao tiếp, văn, văn bản trong chương trình tiểu học (học liệu bắt buộc 1, tr.225).
2. Phân tích các quá trình của hoạt động giáo tiếp (học liệu bắt buộc 1, tr.230).
3. Phân tích tính chất, nhiệm vụ của môn TLV ở Tiểu học.
4. Mô tả các kĩ năng TLV ở các khối lớp.
5. Tìm hiểu vai trò của kênh hình trong dạy học Tập làm văn ở tiểu học.
6. Tìm hiểu vai trò của quan sát trong dạy học Tập làm văn ở tiểu học. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh trong dạy học Tập làm văn.
7. Phân tích tính chất thực hành toàn diện, tổng hợp và sáng tạo của dạy học TLV ?
8. Tại sao nói TLV góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện tư duy, nâng cao năng lực thẩm mĩ và hình thành nhân cách cho học sinh ?
9. Tại sao trong chương trình TLV, HS được học  và thực hành các thể loại văn bản đời sống ?
10. Làm thế nào để hình thành kĩ năng viết văn miêu tả cho HS tiểu học ?
11. Tập viết các câu văn, đoạn văn miêu tả.
Soạn giáo án Học vần, Tập đọc, Luyện từ và Câu, Tập làm văn.
                                                                        Nguyễn Duy Xuân


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment