Sat12102016

Last update01:12:45 PM GMT

Đề cương ôn tập môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam

  • PDF.
Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Đề cương ôn tập môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam
(Giáo trình tham khảo: Cơ sở Văn hóa Việt Nam ( GS. Trần Ngọc Thêm)

 1. Đặc trưng, chức năng của văn hóa
   1.1. Đặc trưng văn hóa: Tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch sử.
   1.2. Chức năng của văn hóa: Tổ chức điều chỉnh xã hội, giao tiếp, giáo dục.Tai_lieu_hoc

2. Những nét cơ bản về đặc điểm và thành tựu văn hóa Việt Nam qua các thời kì
2.1. Tiền sử và Văn Lang, Âu lạc
2.2. Bắc thuộc
2.3. Đại Việt
2.4. Từ 1945 đến nay

3. Văn hoá nhận thức
   3.1. Tìm hiểu về triết lí âm dương
   3.2. Tìm hiểu vầ triết lí thời gian, lịch âm dương, hệ can chi. (Chú ý những ảnh hưởng của triết lý âm dương trong đời sống văn hóa của người việt)

 4. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
   4.1. Những cách thức tổ chức quản lí và đặc trưng của làng xã Việt Nam       
   4.2. Các loại hình văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam
   4.3. Văn hóa giao tiếp: Những đặc trưng giao tiếp của người Việt

 5. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên 
   5.1. Văn hóa ẩm thực của người Việt
   5.2. Văn hóa kiến trúc nhà cửa của người Việt

 6.Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
     6.1. Tìm hiểu về Phật giáo và ảnh hưởng của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam
     6.2.  Tìm hiểu Nho giáo và đặc điểm Nho giáo Việt Nam
     6.3. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đối với văn hóa Việt
*Lưu ý: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức và biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích những hiện tượng cụ thể trong đời sống văn hóa của người Việt.


Tin liên quan: